Graf vývoje hledanosti slova vans na Zboží.cz
8.4.2017

Jak hromadně získat data o hledanosti slov ze Zboží.cz

Od lidasvitalkova

Nedávno jsem řešila úkol, kdy jsem měla zjistit, jak často se hledají určitá klíčová slova na Zboží.cz. Jako ideální možnost se jevily statistiky, které poskytuje přímo Zboží.cz.

Statistiky mají bohužel jednu velkou nevýhodu. Přestože máte zaškrtnuté políčko Seznam Zboží (Zbozi.cz), data o hledanosti se vztahují na všechny služby Seznamu. Je to viditelné při zaškrtnutí i druhého políčka Vyhledávání na Seznam.cz – data v tabulce pod grafem se nezmění.

Statistiky Zboží.cz filtr

To, co se naštěstí změní je graf hledanosti. Z důvodu změny předpokládám, že data v grafu skutečně odpovídají hledanosti na Zboží.cz a ne na všech službách Seznamu.

Postup získání dat z grafu hledanosti Zboží.cz

  1. Získání hledaných klíčových slov
  2. Nahrazení mezer symbolem +
  3. Vytvoření URL s hledanými slovy
  4. Získání html úryvku s daty z grafu z kódu stránek připravených URL
  5. Nahrazení hranatých závorek hvězdičkou
  6. Rozdělení dat do sloupců s oddělovačem *
  7. Zkopírování v transformované formě dat z řádků do sloupců
  8. Seřazení dat
  9. Odstranění řádků bez číselných hodnot
  10. Spočítání průměru denní hledanosti

Programy a nástroje, které využívám:

Získání hledaných klíčových slov

Pro získání hledaných klíčových slov využiji rozšíření do Google tabulek od uLab. Rozšíření funguje velmi intuitivně. Stačí zadat přihlašovací údaje do vašeho účtu Sklik, zadat hledanou frázi a počet výsledků, které chceme získat.

Rozšíření uLab

Řekněme, že chci zjistit, jak moc se hledají výrazy se značkou „vans“. Počet výsledků mi postačí 50. V datech se vyskytují i slova, která jsou nerelevantní, např. „vanesa“. Tyto slova odstraním. Ukázkový spreadsheet.

Nahrazení mezer symbolem +

Seznam slov si zkopíruji do Excelu, kde využiji jednoduché funkce Najít a nahradit.

Excel najít a nahradit

Vytvoření URL s hledanými slovy

URL statistik se skládá ze tří částí: „https://www.zbozi.cz/stats/?term=“ + „klíčové+slovo“ + „&search-service=7“. Url s tímto vzorem vytvořím opět v Excelu pomocí znaku &, který umožňuje jednoduché spojení buněk.

Ve vzorci je důležité uzamčení buněk, které zůstávají stejné pomocí znaků $. Výsledná vzorec je pak =$A$1&C1&$B$1. V buňce A1 mám první část URL, která se nemění. Ve sloupci C mám hledaná klíčová slova, která mají místo mezer znak +. V buňce B1 mám třetí část URL, která se nemění. Ukázková tabulka.

Získání html úryvku s daty z grafu z kódu stránek připravených URL

Takto získaný seznam URL nahraji do programu Screaming Frog. Před spuštěním je nutné nastavit extrakci. V html kódu stránky vidím, že potřebné hodnoty z grafu se nachází v části var termPeriodData.

Postup ve Screaming Frogu je: Configuration > Custom > Extraction a dále dle obrázku

Extrakce

Mode mám nastavený na List. Nahraji vytvořené URL. Výsledky najdu v kartě Custom, odkud je exportuji do do souboru formátu xlsx. Ukázkový výstup.

Extrakce výsledků

Nahrazení hranatých závorek hvězdičkou

Ve staženém souboru odstraním 1. řádek a 2.(B) a 3.(C) sloupec. Ve 4.(D) sloupci nahradím postupně hranaté závorky [] hvězdičkou *.

Rozdělení dat do sloupců s oddělovačem *

Po nahrazení rozdělím data ze sloupce D do dalších sloupců s oddělovačem *

Text do sloupců

Zkopírování v transformované formě dat z řádků do sloupců

Po rozdělení do sloupců označím všechny řádky a zkopíruji do nového listu. Při vložení zvolím možnost s transformací.

Transformované vložení

Tím se mi řádky změní ve sloupce.

Seřazení dat a odstranění zbytečných řádků

Pomocí kláves ctrl+A označím celou oblast s daty a vložím filtr. Následně seřadím první sloupec od A do Z. Tím se mi všechny řádky bez čísel zařadí na konec tabulky. V mém příkladu jsou to řádky 368 až 734. Tyto řádky odstraním, protože jsou zbytečné.

Spočítání průměru denní hledanosti

Průměr lze v Excelu spočítat pomocí stejnojmenného vzorce. V mém případě bude vzorec vypadat =PRŮMĚR(A2:A367). Tento vzorec si roztáhnu v řádku přes všechny sloupce s daty. V případě zájmu lze nakonec ještě spočítat součet průměrných denních hledaností pomocí vzorce =SUMA(A368:AU368). Výsledná tabulka.

Závěr

Lze využít jakákoliv klíčová slova, u kterých je pro vás hledanost na Zboží.cz z nějakého důvodu důležitá. Určitě by šel postup udělat i jinak a možná jednodušeji. Budu moc ráda, za všechny tipy na zlepšení.

Další články

Co je párování produktů na srovnávačích zboží... Párováním (popř. spárováním) produktů je myšleno přiřazení produktu k již vzniklé produktové kartě. Produktová karta představuje stránku, kde jsou inf...
Jak nově funguje bidding na Zboží po přidání kateg... V srpnu oznámilo Zboží na svém blogu nový vzhled kategorií, v září byla zveřejněna informace o nových statistikách zohledňujících zobrazení produktu v...
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail